ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.11.2018 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №811

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

  

1. Да бъдат именувани улици в ж.р. „Каменец”, със следните имена: „Гара Бов”, „Лакатник”, „Дряновец”, „Жеравна” и „Костенец”. В Приложение №4 е показана схема на ж.р. „Каменец” с разположението на новоименуваните улици.

  

2. Да бъдат именувани улици в ж.р. „Куба І” със следните имена: „Градинарска” и „Земеделска”. В Приложение №2 е показана схема на ж.р. „Куба І” с разположението на новоименуваните улици.

  

3. Да бъдат именувани улици в местност „Кекличево стопанство І и ІІ” със следните имена: „Китна Тракия”, „Тихия кът” и „Крайна”. В Приложение №3 е показана схема на местност „Кекличево стопанство І и ІІ” с разположението на новоименуваните улици.

  

4. Да бъдат именувани улици на територията на бивш Трети стопански двор със следните имена: „Могила”, „Житен”, „Баба Вида”, „Пробуда”, „Картечар”, „Червен бряг” и „Република”, като улица „Могила”, „Баба Вида”, „Картечар” и „Република” са продължение на вече съществуващи такива. В Приложение №1 е покана схема на територията с разположението на новоименуваните улици.

 

                                              

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/