Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА 

 

 

На 25.10.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 25.11.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.