ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.09.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №747

 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗСМСМА, Общински съвет – Хасково ВЪЗЛАГА на продуцентска къща „Five Star Media Group” /”Файв Стар Медия груп”/ изготвянето на филм „Хасково – Битката при Клокотница”, като част от телевизионната поредица „Битките за Европа”.

        ПРЕДОСТАВЯ 10 800лв. с включен ДДС от представителните разходи на Общински съвет - Хасково,  за финансиране изготвянето на филм „Хасково – Битката при Клокотница”.

        ВЪЗЛАГА на кмета на Община Хасково в 10 дневен срок от влизане в сила на настоящото решение да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                              

                        /Таня Захариева/