ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  25 септември 2018 г. /вторник/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                  - 16.30 ч.

 

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

 

 

На  26 септември 2018 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                - 15.30 ч.

 

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по ТСУ и транспорт                                                 - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                              - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                - 18.00 ч.