ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

6300 гр.Хасково, пл. „Общински” №1; тел.:038/603-313; 038/603-309; факс: 038/603-440;

e-mail: obsht_savet@haskovo.bg

 

 

СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  ДО  УЧАСТИЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ  В  ОКРЪЖЕН  СЪД  - ХАСКОВО  ЗА  МАНДАТ  2019 – 2022 г.

 

1. Елена Руменова Сиракова

 

2. Пенка Петрова Терзиева

 

3. Димитър Георгиев Тонев

 

4. Янка Тенчева Карагьозова

 

5. Сийка Добрева Канева

 

6. Мария Георгиева Атанасова

 

7. Таня Горанова Топалова

 

8. Даниела Иванова Иванова

 

9. Гергана Кирилова Иванова

 

10. Богдана Руменова Петкова

 

11. Венета Димитрова Тенчева

 

12. Красимира Цветанова Узунова

 

13. Веселина Железанова Узунова

 

14. Димитър Николов Вълков

 

15. Янислава Димова Стоянова

 

16. Добринка Делчева Иванова

 

17.Гергана Димитрова Камбурова

 

18. Росица Ангелова Ангелова

 

19. Иван Богданов Латунов

 

20. Гинка Божинова Стамова

 

21. Милена Недялкова Добрева

 

22. Калин Георгиев Делитонев

 

23. Милка Стоянова Желязкова

 

24. Любомир Жеков Жеков

 

25. Мина Тенчева Мутафова

 

26. Станислав Петев Делчев

 

27. Татяна Йорданова Димитрова

 

28. Христина Тенчева Митева

 

29. Недялка Добрева Пасева

 

30. Павлина Златкова Николова

 

31.Стоян Людмилов Арабаджиев