ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

6300 гр.Хасково, пл. „Общински” №1; тел.:038/603-313; 038/603-309;

факс: 038/603-440; e-mail: obsht_savet@haskovo.bg

 

 

 

П О К А Н А

 

       

Във връзка с откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2019 – 2022 г., Комисията, избрана с Решение №707 от 01.06.2018г. на Общински съвет – Хасково, насрочва изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, което ще се проведе в залата на ет.2 в Община Хасково, както следва:

  • на 10.09.2018г. (понеделник) от 9.00ч. - първите 15 (петнадесет) кандидати в Списъка на допуснатите кандидати за  съдебни заседатели;

  •  на 11.09.2018 г. (вторник) от 9.00 ч. - останалите 16 (шестнадесет) кандидати в Списъка на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

        

 

Комисия, избрана с Решение №707 от

01.06.2018 г. на Общински съвет – Хасково:

 

Председател: Исмаил Исмаил

 

Членове:

Митко Полихронов

Светослава Стоянова

Гергана Бояджиева

Иван Станчев