ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.07.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №725

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 125 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на Община Хасково за 2018 г., както следва:

 

  1. Приема компенсираните промени по бюджета на Община Хасково за 2018 г., съгласно Приложение 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                          /Таня Захариева/

 

 

 

 

 

Прикачени файлове