Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА  

 

 

На 20.06.2018 г. е публикувана Докладна записка от председателя на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания при Общински съвет - Хасково относно: допълнение на Наредбата за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на културни институти на територията на Община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 20.07.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.