Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 19.06.2018 г. е публикувана Докладна записка от група общински съветници относно: отмяна на т.11.5 от Приложение №1 на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 19.07.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.