О Б Я В А

 

  

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2017 г.

       

Обсъждането ще се проведе на 26 юли 2018 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. в зала “Хасково”.