ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.06.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ №715

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат подпомогнати семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, съгласно изготвен Списък от Комисията, назначена по чл.6 от цитирания Правилник.

 

 

 

 

 

                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                        /Таня Захариева/