СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

На 27.04.2018 г. е публикувана Докладна записка от Представителна група на Коалиция за Хасково относно: предложение за изменение и допълнение на чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково.

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 27.05.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.