Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

 

 

На 23.03.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 23.04.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.