Предложение от Георги Куманов Куманов - Председател на УС на Сдружение с нестопанска цел с обществено-полезна дейност  "Аматьорски Футболен клуб "Хасково"  за изменение на чл.11,ал.4 от проекта за Наредба, както следва:

 

    (4) Средствата за подпомагане спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Хасково се разпределят, както следва:

    - 53% за подпомагане на спортни клубове – индивидуални спортове, съобразно критериите за оценка по Приложение 1.

    - 40% за подпомагане на колективните спортове, съобразно критериите за оценка по Приложение 6.

    - 2% за хората с увреждания и туристически дружества.

    - 5% резерв.

Прикачени файлове