ДО

Общински съвет – Хасково

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Пейо Станимиров Бойчинов, председател на Сдружение „Бадминтон клуб Хасково”, град Хасково Пощенски код: 6300 ул. СРЕДНА ГОРА № 2

 

            Уважаеми общински съветници,

 

            По повод публикувания на интернет страницата на община Хасково проект на нова Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Хасково, от името на Сдружение „Бадминтон клуб Хасково” внасям предложения за допълнения в текста и съдържанието Приложение 2 – Формуляр №1 към чл.9 от Наредбата.

 

            І. Предлагам изменения във Формуляр №1, като в оценката на спортните резултати на състезателите се включват само резултите от държавни индивидуални първенства, държавни лични отборни първенства и държавни отборни първенства, по възрастови групи, като това бъде отразено в заглавието на формуляра.

 

ІІ. Предлагам след таблицата във Формуляр №1 – Приложение 2 към чл.9, в която се попълват резултатите на състезателите от държавните първенства (индивидуални, лични отборни и отборни) да бъдат добавени забележки, коит поясняват спецификите при резултати в различните видове първенства по различните спортове, както следва:

 

Забележки:

 

1. При държавните индивидуални първенства резултатите се отразяват и попълват в таблицата в зависимост от класирането на отделните състезатели.

2. При държавните лични отборни първенства резултатите се отразяват и попълват в таблицата отново в зависимост от класирането на отделните състезатели.

3. При държавните отборни първенства на отделните състезатели, участвали в отборното първенство, се определят толкова точки, колкото са присъдени на отбора, в който участват, в зависимост от класирането на отбора.

 

Тези промени, отразяващи спецификите при държавните отборни първенства при различните спортове, се налагат, за да се оценят и резултатите на състезатели в спортове, при които в държавните отборни първенства отделните състезатели не се класират и не получават точки, като например бадминтон, тенис на корт и други.

 

 

 

С уважение: ______________________

/Пейо Бойчинов,

Председател на Сдружение „Бадминтон клуб Хасково”/

Прикачени файлове