СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

    1. На 23.02.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение в Правилника за финансиране на процедури „Ин витро и Ин виво” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.

 

 

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 23.03.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

 

    2. На 23.02.2018 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници на Представителна група „Коалиция за Хасково” относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

 

  

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 23.03.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

 

    3. На 26.02.2018 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници на Представителната група на Реформаторския блок в Общински съвет – Хасково относно: приемане на Наредба за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на общински културни институти, общински читалища, местни културни организации и творци.

 

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 26.03.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.