Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

 

На 23.02.2018 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници на Представителна група „Коалиция за Хасково” относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

 

 

  

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 23.03.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.