ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.02.2018 ГОД.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №618

 

 

 

 

        На основание чл. 26 а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища, Общински съвет:

 

  1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Хасково през 2018 година.
  2. Упълномощава кмета на община Хасково да подпише договори с председателите на    читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на Програмата за 2018 година.

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                          /Таня Захариева/