СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

 

    На 19.01.2018 г. е публикувана Докладна записка от група общински съветници относно: изменение на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Приложение №1, т.11.5

 

      Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 19.02.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.