На 1 февруари 2018 г. (четвъртък) от 17.00 ч.

 

Заседание на ПК по обществен ред и законност