На 05.02.2018 г. ( понеделник) - 17.00 ч. 

 

Заседание на ПК по спорт, туризъм и младежки дейности