ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.01.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №591

 

       

 

 

       

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира Веселин Вълчев Хаджиев за временно изпълняващ длъжността “кмет на кметство с.Криво поле”, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                              /Таня Захариева/