СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 15.12.2017 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 15.01.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.