ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  22 януари 2018 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

 

На  23 януари 2018 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                    - 16.30 ч.

 

 

 

 

На 24 януари 2018 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                 - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                             - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                - 18.00 ч.