ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №28

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.12.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №569

 

 

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.4 от ЗЛЗ,  Общински съвет – Хасково определя г-жа Златка Караджова – директор на Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населениетоза представител на Община Хасково в Комисията за изработване на Областна здравна карта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                               

                             /Таня Захариева/