ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  19 декември 2017 г. /вторник/:

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                  - 17.30 ч.