СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

        

На 13.11.2017 г. е публикувана Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 01.12.2017 г. e постъпило в Деловодството на Общински съвет – Хасково, Предложение за Допълнение към Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

 

Предложението е публикувано на официалния сайт на Общински съвет – Хасково на 01.12.2017 г. и е приложено към Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.