СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

 

    1. На 20.10.2017 г. е публикувана Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

 

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 20.11.2017 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.