ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 10 ноември 2017 г. /петък/:

 

 

ПК по образование, култура и вероизповедания                    - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                           - 16.30 ч.            -

 

ПК по бюджет и финанси                                                       - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                          - 17.30 ч.