ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №538

 

 

 

         

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.133, ал.1 от Закона за горите, Общински съвет – Хасково съвет – Хасково приема Оперативен план на Община Хасково с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпил вследствие на болести, вредители и други повреди и причини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                    

                          /Таня Захариева/