ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №495

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва т.12 в Приложение №1 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 

 §1 В Приложение №1 Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на  общинска собственост:

 

т. 12.1. За монтаж на банкомат в гр.Хасково:

        - първа зона                           - 100,00 лв.

        -  втора зона                          - 100,00 лв.

        - трета зона                            - 100,00 лв.

        - четвърта и пета зона           - 100,00 лв.

       

12.2. За монтаж на банкомат в кв.“Болярово

        - кв. „Болярово“                     -  80,00 лв.

       

12.3. За монтаж на банкомат в селата на Община Хасково:

        - V и VI функционален тип      - 50,00 лв.

        -  VII и  VIII функционален тип- 50,00 лв.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/