ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  31 юли 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.00 ч.

 

 

 

На 01 август 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                    - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                 - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и

проблемите на селата                                                      - 18.00 ч.

 

 

 

На 02 август 2017 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания                 - 15.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                    - 16.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                     - 17.00 ч.