ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №467

 

 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23, ал.2 от ЗМСМА и чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат подпомогнати семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, съгласно Списък, изготвен от Комисията, назначена по чл.6 от цитирания Правилник.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/