ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №458

 

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, Общински съвет - Хасково удостоява със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“посмъртно:  Стойчо и Кица  Марчеви, Недялка Симеонова, Аспарух Лешников, Александър Паскалев, Георги Чалбуров, проф. Любомир Тенев, Нестор Марков и Михаил Минчев.

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/