ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №454

 

    

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отлага вземането на решение по Докладната записка от кмета на община Хасково относно: именуване на улици в град Хасково, за следващо заседание на Общинския съвет, с цел провеждане на обществено обсъждане за именуването на  улиците в град Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/