ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №441

 

 

 

        1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково увеличава средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедури "Ин витро и Ин виво" на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, от 50 000 лв. на 75 000лв.

        2. Средствата да бъдат осигурени от §28-02 от бюджета на Община Хасково за 2017 г.

 

 

 

 

 

               

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                         /Таня Захариева/