ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №440

 

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124,  ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет - Хасково приема актуализираното разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 31.03.2017 година.

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                          /Таня Захариева/