ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  22 май 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

 

На 23 май 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                    - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                 - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата          - 18.00 ч.

 

 

 

На 25 май 2017 г. /четвъртък/:

 

ПК по образование, култура, вероизповедания               - 15.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                  - 17.00 ч.