ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №428

 

 

 

         

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Хасково реши:

       

Запазва цените за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответните тарифи, валидни за територията на община Хасково, както следва:

           - Дневна тарифа: - минимална цена  0.40 лв.

                                      - максимална цена 1.00 лв.

 

          - Нощна тарифа:  - минимална цена  0.60 лв.

                                     - максимална цена 1.10 лв.          

 

       

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/