ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 24.02.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №377

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.4, ал.1, т.23 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково, Общински съвет - Хасково приема Декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип на територията на Община Хасково.

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/

 

 

 

 

 

     ДЕКЛАРАЦИЯ

 

     І. Общински съвет – Хасково приема Декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип на територията на Община Хасково, както следва:

 

        Ние, общинските съветници от Общински съвет – Хасково категорично се противопоставяме на намерението за изграждане на бежански центрове от отворен и затворен тип за настаняване на нелегални мигранти на територията на Община Хасково. Считаме, че подобни действия трябва да бъдат съобразени изцяло с обществената нагласа, желанията на жителите на общината и с тяхната сигурност и интереси.

        Поради това настояваме:

        1. Да не се допуска разкриване на бежански центрове от отворен и затворен тип за настаняване на мигранти на територията на Община Хасково.

        2. Да се предприемат всички позволени от закона средства и да несе допуска изграждането на такива бежански центрове за настаняване на мигранти на територията на община Хасково.

        3. Заявяваме категорично, че при решаването на въпроси, касаещи местната сигурност и здравето на жителите на Общината, винаги на първо място са интересите на жителите на Община Хасково.

        Декларираме готовността на Община Хасково да работи в насока за адекватно и отговорно решаване на проблема в полза на гражданите на Хасково и общината. Настояваме за категорични действия от страна на правоохранителните органи с цел запазване спокойствието на гражданите.

 

        ІІ. Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасково при необходимост да предприеме всички действия за защита интересите на гражданите, съобразно приетата Декларация.

 

 

 

24.02.2017 г.

гр.Хасково