ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №348

 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА НЕ ОПРОСТИ дължимите държавни вземания на Т.Т.Т, с адрес: гр.Х., представляващи задължение по по присъда №22 от 15.03.2012 г. на ХРС,  наказание „Глоба” в размер на 1500 лева.

 

 

 

 

 

 

       

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                             

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/