ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2016 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №331

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните, Общински съвет – Хасково приема Правила за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хасково

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/