На  12 декември 2016 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности   - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика        - 17.30 ч.

 

 

 

На 13 декември 2016 г. /вторник/:

ПК по бюджет и финанси                                                - 17.00 ч.

 

ПК по  земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

 

 

 

На 14 декември 2016 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания                      - 15.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                         - 17.00 ч.