Изменение в чл.29 на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община