ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности

12.09.2016 г.

понеделник

15:00

ПК по общинска собственост и стопанска политика

12.09.2016 г.

понеделник

17:30

ПК по ТСУ и транспорт

13.09.2016 г.

вторник

16:30

ПК по бюджет и финанси

13.09.2016 г.

вторник

17:00

ПК по  земеделието, горите и проблемите на селата

13.09.2016 г.

вторник

18:00

ПК по образование, култура, вероизповедания

14.09.2016 г.

сряда

15:00

ПК по евроинтеграция, участие в оперативни програми и международни връзки

14.09.2016 г.

сряда

16:00

ПК по обществен ред и законност

14.09.2016 г.

сряда

17:30