Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Хасково определя за свой представител в Областния съвет за развитие на Област Хасково – г-жа Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково.
При невъзможност за участие на председателя на Общински съвет, Общински съвет - Хасково да се представлява от г-н Митко Полихронов – заместник-председател на Общински съвет – Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/