Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково определя г-жа Диана Вълчева – началник отдел “Здравеопазване и социални дейности” в Община Хасково, да участва като представител на Община Хасково в Комисията  за изработване на Областна здравна карта
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково