Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

1. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за временно изпълняващи длъжността “кмет на кметство”, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство, както следва:
-За „кмет на кметство” с.Александрово – Иванка Христова Тодорова;
-За „кмет на кметство” с.Брягово –  Стефка Ленкова Ванева;
-За „кмет на кметство” с.Войводово – Ерджан Нермин Реджеб;
-За „кмет на кметство” с.Въгларово – Катя Кирчева Карева;
-За „кмет на кметство” с.Големанци – Лерзан Васви Шабан;
-За „кмет на кметство” с.Гълъбец – Семат Ариф Хасан;
-За „кмет на кметство” с.Динево –  Жулиета Славейкова Ганева;
-За „кмет на кметство” с.Долно Войводино – Динко Колев Тодоров;
-За „кмет на кметство” с.Долно Големанци – Семат Ариф Хасан;
-За „кмет на кметство” с.Елена – Господинка Димчева Тончева;
-За „кмет на кметство” с.Зорница – Лерзан Васви Шабан;
-За „кмет на кметство” с.Клокотница – Гина Николова Кирева;
-За „кмет на кметство” с.Книжовник – Димо Илиев Джургов;
-За „кмет на кметство” с.Козлец – Лерзан Васви Шабан;
-За „кмет на кметство” с.Конуш – Мария Добрева Митева;
-За „кмет на кметство” с.Корен – Теменужка Асенова Илийкова;
-За „кмет на кметство”с.Криво поле– Теменужка Асенова Илийкова;
-За „кмет на кметство” с.Малево – Донка Петкова Тодорова;
-За „кмет на кметство” с.Мандра – Пенчо Тенев Вълканов;
-За „кмет на кметство” с.Маслиново – Ахмед Ахмед Халил;
-За „кмет на кметство” с.Нова Надежда – Тамара Михайловна Петкова;
-За „кмет на кметство” с.Орлово  - Анка Стайкова Ванчева;
-За „кмет на кметство” с.Стамболийски – Надя Иванова Димитрова;
-За „кмет на кметство” с.Тракиец – Мария Добрева Митева;
-За „кмет на кметство” с.Текето – Мария Добрева Митева;
-За „кмет на кметство” с.Узунджово – Дениза Петкова Бончева;
-За „кмет на кметство” с.Широка поляна – Семат Ариф Хасан.
-За „кмет на кметство” с.Подкрепа – Жулиета Славейкова Ганева;
-За „кмет на кметство” с.Стойково – Боян Иванов Бойдев;
-За „кмет на кметство” с.Манастир – Донка Петкова Тодорова;
-За „кмет на кметство” с.Николово – Стойка Делчева Вълкова;
-За „кмет на кметство” с.Горно Войводино – Динко Колев Тодоров;
-За „кмет на кметство” с.Родопи – Стефка Ленкова Ванева.
 
Решението влиза в сила от деня на регистрация на кметовете на кметства за участие в местните избори.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково