Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

1. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за временно изпълняващ длъжността „кмет на община Хасково” – инж.Недялка Тенева Станева – заместник-кмет на община Хасково, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
2. Решението влиза в сила от деня на регистрация на кмета на община Хасково за участие в местните избори.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково