Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет – Хасково удостоява със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО” - о.р. генерал Владимир Янев Иванов и г-н Костадин Карамитрев /посмъртно/.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково